Bel of WhatsApp

faq

Veel gestelde Vragen aan Vivere e Gustare

Hieronder treft u en aantal veel gestelde vragen aan. Staat het door u gezochte antwoord er niet tussen? Bel of mail ons!

 

Hoe kan ik reserveren ?

1.  Accommodaties van Vivere e Gustare kunnen via de website, per e-mail en telefonisch gereserveerd worden.

2.  Aanvragen worden door Vivere e Gustare worden ter goedkeuring aan de eigenaar van de accommodatie voorgelegd. Na goedkeuring wordt de aanvraag, in overleg met de huurder, omgezet in een reservering.

3. De reservering is bindend vanaf het moment van overeenstemming tussen Vivere e Gustare en de huurder. Hetzij per telefoon of per e-mail.

4. Reserveringen, betrekking hebbend op een volgend kalenderjaar, worden geaccepteerd onder voorbehoud van de continuering van het huis in het programma van het betreffende jaar en onder voorbehoud van prijswijzigingen en wijzigingen van het gehuurde.

 

Wanneer krijg ik een Huurovereenkomst

1. Huurder ontvangt binnen 2 dagen, of anders zoals overeengekomen een huurbevestiging van de huurovereenkomst per e-mail.

2. Niet langer dan 3 dagen na ontvangst van de huurovereenkomst dient per e-mail de huurder voor akkoord te bevestigen.

3. Huurbedrag; In de huurbevestiging staat het huurbedrag, de bemiddelingskosten, datgene wat inbegrepen is en datgene wat exclusief het huurbedrag is. Tevens wordt vermeld welke kosten, zoals vermeld op de website, ter plaatse dienen te worden voldaan.

4. (Het aanbod op de website komt tot stand op basis van de beschikbaarheid, locatie en de samengestelde zoekopdracht). 

Wanneer moet ik betalen ?

Huurder is gehouden aan de volgende betalingstermijnen:

1. Binnen 8 dagen na ontvangst van de huurbevestiging 50% van de totale huursom ( boekt u voor 1 december voor het volgende jaar dan wordt de aanbetaling in twee gelijke delen gesplitst. Het eerste deel (25%) bij boeking en het tweede deel (25%) op 1 januari). Het restant van het huurbedrag, uiterlijk 6 weken vóór aanvang van de huurperiode. De specifieke data hiervoor worden in de huurbevestiging vermeld.

2. Bij reservering binnen 8 weken vóór aanvang van de huurperiode geldt als betalingstermijn: 100% van het in de huurbevestiging vermelde huurbedrag.

3. Betalingen kunnen uitsluiten per bankoverschrijving gedaan worden. Hiervoor zijn -binnen europa- geen kosten aan verbonden.

Wanneer krijg ik de Voucher en adresgegevens ?

Zodra het totale huurbedrag door Vivere e Gustare is ontvangen, wordt de voucher aan de huurder toegezonden. De voucher geldt als betaalbewijs en vermeldt de relevante informatie en de niet inbegrepen kosten die ter plaatse dienen te worden voldaan zoals vermeld in de huurbevestiging. Bij de voucher is de routebeschrijving naar de accommodatie gevoegd. In de routebeschrijving staan het (sleutel)adres en (indien van toepassing) het adres en telefoonnummer van de contactpersoon ter plekke vermeld.

Maximum aantal personen

Zowel de huurbevestiging als de voucher vermeldt het aantal personen dat in de accommodatie mag overnachten. Dit aantal mag slechts na schriftelijke toestemming worden overschreden. Overschrijding van dit maximum aantal personen kan leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst, verwijdering van de huurders uit de vakantiewoning, dan wel tot verhoging van het huurbedrag.

Zijn er ‘regels’ waaraan we ons moeten houden?

Huurder en de medehuurders dienen de gehuurde woning met de nodige zorg te gebruiken en zich als een 'goed huisvader' te gedragen. Overlast aan de omgeving dient vermeden te worden. De ter plaatse geldende regels dienen nagekomen te worden. Denk hierbij aan openingstijden zwembad, dragen van een badmuts, gebruik van speelmogelijkheden en voorzieningen.

Indien dat, naar het oordeel van de eigenaar dan wel de contactpersoon ter plekke niet gebeurt, zijn deze gerechtigd de huurovereenkomst teniet te doen en te verlangen dat huurder en medehuurders de accommodatie verlaten. Een dergelijke maatregel wordt niet eerder genomen, dan nadat de huurder en/of zijn medehuurders door de eigenaar, dan wel de contactpersoon ter plekke, gemaand zijn.  

Indien om de hierboven gemelde reden de huurovereenkomst teniet gedaan moet worden, kan huurder geen aanspraak op restitutie van het huurbedrag doen gelden.

Ik heb schade gemaakt, wat nu ?

De huurder verplicht zich alle door hem of zijn medehuurders aangerichte schade aan/in de accommodatie direct te melden en te vergoeden. Veelal wordt aangebrachte schade vergoed door uw reis- of aansprakelijkheidsverzekering. De verhuurder is gerechtigd schade op de borgsom in te houden.

Huurder dient zelf zorg te dragen voor een dusdanige verzekering dat door hem aangerichte schade in voldoende mate gedekt wordt.

Mag de eigenaar / beheerder op het terrein komen?

Huurder is verplicht om de eigenaar, dan wel iemand namens de eigenaar op het terrein toe te laten voor het verrichten van noodzakelijk onderhoud en schoonmaak (bijv. in tuin of zwembad). Dit bezoek zal zo veel als mogelijk in overleg met de huurder plaatsvinden.

Ik neem een huisdier mee, kan dat ?

Huisdieren mogen, al dan niet tegen vergoeding, slechts worden meegenomen indien dit in de huurbevestiging en/of de voucher wordt vermeld. Houdt er rekening mee een dierenpaspoort voor uw huisdier(en) mee te nemen. Hierin staat onder andere een bewijs van inenting tegen hondsdolheid. Daarnaast dient uw huisdier voorzien te zijn van identificatie, zoals een onderhuidse chip of een tatoeage. Zowel het paspoort als de identificatie kan bij de dierenarts aangevraagd worden. Een overzicht van alle verblijven waar uw huisdier is toegestaan vindt u hier

Kan Vivere e Gustare de huurovereenkomst annuleren?

In geval van overmacht, zoals buitengewone weersomstandigheden, natuurramp, in ongerede raken van de vakantiewoning, overlijden van de eigenaar, of verkoop  van de accommodatie kan Vivere e Gustare genoodzaakt zijn de huurovereenkomst te annuleren. In dat geval zal aan de huurder een andere woning worden aangeboden, die zoveel mogelijk vergelijkbaar is met de geboekte woning. Het eventuele prijsverschil zal verrekend worden. Indien de huurder besluit de huurovereenkomst geheel te annuleren, zal restitutie van het betaalde deel van de huurovereenkomst plaatsvinden.

Indien Vivere e Gustare genoodzaakt zou zijn de huurovereenkomst, buiten haar schuld, te annuleren, zal aan de huurder de keus gelaten worden tussen de huur van een andere accommodatie of terugbetaling van het al betaalde deel van de huursom. In beide gevallen doet de huurder afstand van verdere rechten.

Is Toeristenbelasting in de prijs inbegrepen?:

Nee, toeristenbelasting is niet in de prijs inbegrepen. Bij een aantal dien je die wel te betalen, bij anderen niet. Als er sprake is van toeristenbelasting hangt de hoogte -soms- af van de duur van het verblijf en de leeftijd (bijvoorbeeld vanaf 12 of 14 jaar). De hoogte van de toeristenbelasting bedraagt ca. € 1,- tot € 1,50 / per persoon per dag.

Ik moet / wil annuleren, kan dat?

In het geval van annulering door de huurder gelden de volgende regels:

1. Bij annulering meer dan 6 weken voor aanvang; 50% van de totale huursom

2. Bij annulering tussen 6 en 2 weken voor aanvang; 75% van de totale huursom

3. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang; 100% van de totale huursom

Kijk ook onder het ‘kopje’ Annuleren.

Vivere e Gustare wijst de huurder er nadrukkelijk op om een voor de reis geldende annuleringsverzekering te bezitten.

Wanneer kan ik aankomen en vertrekken?

Tenzij anders overeengekomen en vermeld op de Voucher, kan de accommodatie  betrokken worden tussen 16.00 en 19.00 uur. Bij aankomst buiten deze tijden dient de eigenaar / contactpersoon hierover van te voren op de hoogte gesteld te worden.

Vertrek, tenzij anders vermeld op de voucher is het tijdstip van vertrek tussen 8.00 en 10.00 uur. Wilt u eerder of later vertrekken, meldt het de eigenaar / contactpersoon, in verband met eventuele controle en teruggave van de borgsom.

Borgsom, wanneer betaal ik die en krijg ik hem terug ?

In de op de website vermelde prijsinformatie, de huurbevestiging en in de voucher wordt de eventuele borgsom vermeld evenals de hoogte daarvan. De borgsom dient voldaan te worden op de in de huurbevestiging vermelde wijze. De gedeponeerde borgsom wordt, onder inhouding van de eventuele kosten van schade in/aan de woning, bij vertrek aan de huurder terugbetaald of op de wijze zoals in de huurbevestiging vermeld. De bijkomende kosten (zoals bv huur linnengoed, eindschoonmaak, lokale belastingen, evt. stookkosten etc.) worden bij aankomst dan wel bij het vertrek van de huurder contant afgerekend.

Moet ik mijn vakantieverblijf schoonmaken?

De accommodatie dient in goede staat achtergelaten te worden, ook als er sprake is van verplichte eindschoonmaak. In de prijsinformatie op de website, de huurbevestiging en Voucher wordt vermeld of er sprake is van verplichte eindschoonmaak en wat de kosten daarvan bedragen. Indien dit niet vermeld staat wordt de huurder geacht de gehuurde accommodatie netjes achter te laten. Indien dit naar het oordeel van de eigenaar of de contactpersoon ter plekke niet of onvoldoende is gebeurd, dan zijn zij gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen.

Wanneer is het zwembad open?

Bij een groot aantal accommodaties staan bij de details (zwembad) de periode wanneer het geopend is. In het algemeen worden de zwembaden in de loop van mei geopend en in de loop van september gesloten. Afhankelijk van het weer en de bezetting. Op sommige plaatsen is een badmuts 'verplicht' , hoe daar in de praktijk mee omgegaan wordt verschilt nogal eens. In de meeste gevallen is ter plaatse een badmuts(je) te verkrijgen. Komt u in het voorjaar of najaar en wilt u zeker weten wat de status is? Bel of mail ons even en wij vragen het voor u na.

Hoe werkt het met Italiaanse Stopcontacten?

Verloopstekker Italiaans Stopcontact

Veelal zijn Italiaanse stopcontacten afwijkend van diegene die we gewend zijn. Zo passen in veel gevallen de 'ronde' of  'geaarde' stekkers van bijvoorbeeld een fohn niet direct. 

Hiervoor is een verloopstekker nodig. In een aantal gevallen is die aanwezig, maar als je zeker wilt zijn dat je zonder problemen je meegebrachte apparatuur kunt gebruiken neem dan een verloopstekker mee. Of, misschien nog handiger, koop er gewoon een in de supermarkt. Hiernaast zie je een afbeelding hoe die er uitziet.

Ik heb een klacht over mijn verblijf, en nu?

Eventuele klachten m.b.t. de gehuurde accommodatie dienen zo spoedig mogelijk na ontdekking van het gebrek (het liefst binnen 24 uur na aanvang van de huurperiode) gemeld te worden aan de eigenaar / contactpersoon van de accommodatie. 

De eigenaar zal al het mogelijke doen de klacht op korte termijn te verhelpen. Mocht dit echter niet tot het gewenste resultaat leiden, meldt dit dan zo snel mogelijk , per e-mail dan wel telefonisch aan Vivere e Gustare. Vivere e Gustare is 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.

Kijk voor meer informatie op https://www.vivere-e-gustare.com/klachten

Wij huren een appartement bij een agriturismo / country house. Is dan alles prive / alleen voor de gasten?

Bij de meeste accommodaties zijn de faciliteiten (zwembad) voor gebruik van de gasten (appartementen) bedoeld. Vaak is het agriturismo wel een familie bedrijf. Dat kan betekenen dat, wanneer de familie er zelf woont bijvoorbeeld, dat er soms ook , op beperkte schaal, familileden of vrienden gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Daar waar wij weten dat dat gebeurt staat het in de omschrijving vermeld. Wil je zeker weten wat de situatie is? bel of mail ons even.

Zijn alle prijzen op de website inclusief BTW?

Ja, alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW