Bel of WhatsApp

Vivere e Gustare lid Thuiswinkel Waarborg

Certificaat Vivere e Gustare Thuiswinkel WaarborgSinds 5 mei is Vivere e Gustare lid van Thuiswinkel Waarborg en gecertificeerd ! Dat betekent dat boeken via ons op een veilige en betrouwbare manier plaats vindt met voorwaarden die zijn opgesteld in samenwerking met de Consumentenbond.

Certificaat Vivere e Gustare Thuiswinkel WaarborgDat wij zijn gecertificeerd door Thuiswinkel Waarborg betekent onder andere dat :

1. Weten met wie u zaken doet en hoe u het bedrijf gemakkelijk kunt benaderen

2. Algemene voorwaarden overeengekomen met de Consumentenbond. Voor u zijn de duidelijke algemene voorwaarden van Vivere e Gustare direct toegankelijk en van toepassing. De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn vastgesteld in overleg met de Consumentenbond onder toezicht van de Sociaal Economische Raad (SER). De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel bieden u als consument meer waarborgen dan de wet.

3. Veilige omgeving. Uw gegevens die u invult op onze website zijn beveiligd met een  SSL-certificaat (HTTPS en slotje onder of boven aan de webpagina).

4. Onafhankelijke klachtenbemiddeling. Heeft u ondanks deze zekerheden toch een klacht, dan komt u in drie stappen tot een oplossing:

 1. U meldt de klacht bij Vivere e Gustare;

 2. Biedt stap 1 geen oplossing, dan kunt u de klacht via www.thuiswinkel.org/klacht richten aan Vivere e Gustare. Thuiswinkel.org bemiddelt dan in het zoeken naar een passende oplossing.

 3. Als dit dan nog geen oplossing biedt, dan kunt u voor het ontstane geschil een beroep doen op de onafhankelijke Geschillencommissie Thuiswinkel.

Thuiswinkel.org staat garant voor nakoming van de uitspraken van de Geschillencommissie Thuiswinkel.

De ondernemer dient zich te houden aan de gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. Deze garantie geldt niet in geval van surseance van betaling of faillissement van het bedrijf; Thuiswinkel Waarborg is geen garantiefonds.

Gegevens verwerking:

Ten aanzien van verwerking van persoonsgegevens, attendeert Thuiswinkel.org op het volgende:

• Vivere e Gustare heeft een maximale inspanningsverplichting om te zorgen voor veilig transport, veilige verwerking en  veilige opslag van persoonsgegevens. Periodiek spreekt Thuiswinkel.org Vivere e Gustare aan op deze verplichtingen. Thuiswinkel.org kan echter geen garanties op volledige veiligheid geven.

• Pagina's waarop persoonsgegevens getoond of ingevuld moeten worden, zijn tenminste met een SSL-certificaat beveiligd (in de adresbalk van de browser te zien aan: HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina).

• Indien u commerciële e-mails ontvangt en dat niet op prijs stelt, kunt u zich daarvoor op eenvoudige wijze laten uitschrijven. Dit kan zoals vermeld wordt in de mailing of op de site van Vivere e Gustare.

Thuiswinkel.org is de belangenvereniging voor bedrijven die via internet producten en diensten verkopen aan consumenten.